Realizacje


W czasie ponad 30 letniego istnienia firmy zrealizowano tysiące zleceń w kraju i zagranicą, wśród których można wymienić:

 • wytyczenia precyzyjne linii produkcyjnych na posadzkach przemysłowych dla firm Mercedes, BMW, Volvo, Opel (Niemcy, Szwecja, Węgry, Polska)
 • pomiary rzeźby i dna żwirowni / kopalni dla potrzeb geologicznych
 • obsługę inwestycji budownictwa przemysłowego
 • obsługę inwestycji drogowych
 • obsługę inwestycji budownictwa jednorodzinnego
 • wytyczenia i inwentaryzacje wszelkich sieci uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
 • mapy do celów projektowych tak w terenach zurbanizowanych jak i poza
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe wraz z numerycznym opracowaniem wyników
 • wytyczenia i inwentaryzacje budynków
 • obsługę budowy mostów
 • podziały działek pod drogi, obwodnice
 • podziały działek budowlanych, rolnych na terenach miejskich jak i wiejskich
 • rozgraniczenia, wznowienia granic na terenach miejskich jak i wiejskich
 • założenie numerycznych map zasadniczych
 • założenie numerycznych map ewidencyjnych
 • wektoryzacje map i projektów
 • synchronizacje działek
 • pomiary precyzyjne suwnic, maszyn przemysłowych, kominów
 • pomiary osiadania obiektów budowlanych, przemysłowych, gruntów
 • modernizacje ewidencji gruntów i budynków